8 van de 17

SDG's

Een betere wereld voor iedereen

Alleen samen maken wij het verschil!

Samen met de 193 lidstaten van de Verenigde Naties omarmen we de nieuwe internationale taal van de Social Development Goals (SDG’s). Met deze doelen willen we in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken. Met slechts één aarde streven we ernaar om zowel onze planeet als de mensen die erop wonen goed te verzorgen. In ons werk in de schoonmaaksector passen we al acht van de zeventien SDG’s toe, of het nu gaat om specialistische reiniging, glasbewassing, cleanroom-schoonmaak, levering van sanitaire apparatuur en verbruiksartikelen, beveiliging of verkeersregeling.

Geen armoede
SDG 1
Gaat over het bestrijden van extreme armoede in al zijn vormen. In 2030 mag niemand meer in extreme armoede leven.
Goede gezondheid en welzijn
SDG 3
Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.
Kwaliteits
onderwijs
SDG 4
Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’.
Gender
gelijkheid
SDG 5
Gaat o.a. over de doelstelling om meisjes en vrouwen dezelfde kansen te bieden als mannen of het nu gaat over onderwijs, gezondheidszorg, politiek of werk.
Eerlijk werk & economische groei
SDG 8
Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.
Ongelijkheid verminderen
SDG 10
Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang van belang voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.
Verantwoorde consumptie & productie
SDG 12
Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.
Klimaatactie
SDG 13
is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.
Partnerschap om doelstellingen te bereiken
SDG 17
Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid en een coöperatieve omgeving.
Wij werken samen met: