Duurzaamheid

Afval is grondstof!

FSH Circulair

Hoe pakken we dat aan?

Onze mensen bij FSH zorgen voor impact en brengen onze plannen voor het behoud van het milieu in de praktijk. Deze impact strekt zich ook uit tot onze leveranciers, die nauw aansluiten op onze duurzaamheidsdoelstellingen. Met de kernslogan “Afval is grondstof!” maken we daadwerkelijk gebruik van deze filosofie. We recyclen afgedragen werkkleding en petflessen in nieuwe kleding, zetten plasticafval om in tuinmeubilair, en halen machines en werkbussen uit de technologische kringloop.

Onze circulaire werkkleding is slechts een voorbeeld van hoe we jaarlijks aanzienlijke besparingen realiseren, zowel ecologisch als economisch, per medewerker:

16.903

Liter water

3,5

kg CO 2 – uitstoot

174

MJ energie

De R- ladder is het kompas van ons afvalbeheer

Bij FSH nemen we voor elke aanschaf een doordachte beslissingen omdat we bewust willen handelen. Onze aanpak richt zich op het minimaliseren van afval en het efficiënt gebruik van middelen, materialen en machines om een schadelijke ecologische impact te verminderen. Door nauw samen te werken met onze ketenpartners voorkomen we verspilling en dragen we bij aan het verminderen van de impact van afval op ons milieu.

recycleketen

De aarde warmt op en dat zorgt ervoor dat het ijs op zowel de noord- als zuidpool smelt. Dit leidt tot een stijgend waterniveau, veranderingen in klimaat, het uitsterven van diersoorten en het weer wordt steeds extremer.

Bij FSH nemen we de opwarming van de aarde serieus en implementeren we concrete maatregelen om onze ecologische impact te verminderen. We bevorderen duurzaamheid met een goed geïsoleerde werkomgeving, energiebesparing via sensoren op kantoor, en de inzet van zonnepanelen en windmolens voor elektriciteitsvoorziening. Ons afvalbeheer volgt de R-ladder, waarbij we ons bewust zijn van de broeikasgassen die ontstaan bij productie en verwijdering van afval.

We verspreiden bewustwording over CO2-emissies onder medewerkers en partners, stimuleren duurzaam gedrag, en initiëren dialogen om gezamenlijk aan duurzaamheid te werken. Onze medewerkers dragen bij door dicht bij huis te werken, gebruik te maken van openbaar vervoer of met elektrische bedrijfsauto’s te rijden, wat allemaal zorgt voor aan het verminderen van CO2-uitstoot.

We willen in de komende jaren onze CO2-doelen halen met ons snel groeiende elektrische bedrijfsautowagenpark:

10%

in 2019

50%

in 2023

90%

is het doel in 2028

ESRS & CRSD

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), een cruciaal onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die vanaf 2024 van kracht is. Deze nieuwe standaarden worden verplicht voor bijna alle beursgenoteerde bedrijven en bieden leidraad voor verplichte duurzaamheidsrapportages. Ze vullen de CSRD aan, waarbij grotere bedrijven in Europa nu verplicht zijn om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. De CSRD legt de nadruk op langetermijndoelen, waaronder biodiversiteit, de circulaire economie, werknemers op alle niveaus binnen het bedrijf, en consumenten. Het is een uitdaging die transparantie vereist: kan jouw organisatie helder rapporteren over haar impact op duurzame en maatschappelijk verantwoorde activiteiten? De CSRD vraagt om deze transparantie in duurzaamheidsverslagen en FSH helpt mee met rapportages die betrekking hebben op ons aandeel binnen uw bedrijfsvoering.

Wij werken samen met: