Uw partner in

Facilitaire dienstverlening

 

 

FSH BV

Schweitzerlaan 20

1187 JD  Amstelveen

Tel. 020-4261140

E-mail: info@fshbv.com

 

 

 

 

 

  Shield idchecker

www.idchecker.nl

 

Communicatie

Binnen het schoonmaakproces is gestructureerde communicatie een essentiële voorwaarde voor een prettige en langdurige samenwerking met als uitgangspunt een goede dienstverlening.  Om de wijze van communicatie helder en eenvoudig te houden is een duidelijke structuur noodzakelijk. Het doel van een communicatiestructuur is om op basis van goede samenwerking en wederzijds vertrouwen tot het gewenste kwaliteitsniveau te komen.

 

Hierbij zijn een aantal aspecten voor zowel u als FSH van belang: overleg vindt plaats op diverse niveaus binnen en buiten de organisatie en de gemaakte afspraken leggen wij schriftelijk vast.     Bij een adequate invulling hiervan werkt correcte communicatie preventief en voert pro-activiteit de boventoon. Zo leggen wij een goede basis voor onze samenwerking.

 

In de eerste fase van de uitvoering besteedt FSH veel aandacht aan de evaluatie en de voortgang van het proces. Het gewoon uitvoeren van de afspraken is niet voldoende. Het is vooral de aandacht voor details die de relatie tussen u en FSH inhoud geeft.